2015/02/08

P1000923
LUMIX DMC-GX7 + BCL-0980

身構えて、覗き込む